Crossroads / Kruispunt

Quilt
Crossroads_Piodoor_2012

Soms lijken we op een kruispunt te blijven leven, met welbekende plaatsen en ervaringen die duidelijke grenzen hebben en aangenaam vertrouwd aanvoelen.

Als we stappen zetten die het vertrouwde doorbreken doordat we nieuwe elementen toevoegen aan ons leven, als we daarmee het kruispunt verlaten, kan het zijn dat we het verlies van sommige aspecten van ons voorgaande leven berouwen. Het zal ons echter nieuwe ervaringen brengen die even kleurig en mooi zijn, en die ons leven verrijken doordat we zo nieuwe vormen en begrenzingen kunnen vinden.

2012, 97 cm x 92 cm, machinaal in elkaar gezet en gequilt, batikstoffen. € 333.

Crossroads_detail_Piodoor_2012

Sometimes we seem to live our lives on a crossroads, staying in places and experiences that have well-defined boundaries and are pleasantly familiar.

Taking steps away from the familiar by adding new elements to our lives, thus leaving the crossroads, we may mourn the loss of some aspects of our previous lives. However, it will lead us to new experiences that are as colourful and beautiful, enriching our lives by enabling us to find new shapes and boundaries.