Vrouw zijn en leven van de Aarde

Vrouw & Aarde

Voor dit onderwerp binnen “Vrouw & Aarde” hoop ik vrouwen met een agrarisch bedrijf te interviewen over hoe zij het ervaren om te leven van de Aarde. Ieder interview komt na goedkeuring op een aparte pagina, desgewenst met een paar foto’s erbij.

Waarom wil ik deze vrouwen interviewen?
Ieder van ons voedt zich met het voedsel dat de Aarde ons direct of indirect geeft (direct via groentes, indirect via zuivel en dergelijke), maar iemand met een agrarisch bedrijf is ook economisch afhankelijk van wat het land opbrengt. Ik ben onder andere benieuwd hoe dit gegeven hun relatie met het land bepaalt.

Ik wil graag een aantal vrouwen met verschillende agrarische achtergronden interviewen: bijvoorbeeld iemand met een biologische tuinderij, een biodynamisch bedrijf, een bedrijf waar dieren melk, eieren of vlees leveren et cetera.

Ben jij zo iemand? Ik hoor het graag: paulien@piodoor.nl.
Ken jij zo iemand? Zou je haar dan op deze pagina willen attenderen? Dank je wel!


Hoe is het voor jou om te leven van wat de Aarde opbrengt?

We eten en leven natuurlijk allemaal van wat de Aarde opbrengt … Ik bedoel het hier in de zin dat jouw levensonderhoud voortkomt uit een bedrijf waarin je een stuk land bewerkt en/of dieren houdt.

  • Wat voor agrarisch bedrijf heb je? (alleen of samen met anderen)
  • Hoe heeft de boerderij / tuinderij zich in de loop der jaren ontwikkeld? Wat betekent dat voor jou? Ben je hier misschien zelfs opgegroeid?
  • De Aarde voedt jou en zorgt in die zin voor jou. Hoe zorg jij voor de grond, zodat zij jou kan blijven voeden? Wat betekent de Aarde voor jou?
  • Indien van toepassing: hoe is het voor jou om voor dieren te zorgen die melk, eieren of vlees leveren? Hoe zie jij de dieren, en wat betekenen ze voor jou?
  • Als alles vanaf nu onbegrensd mogelijk zou zijn, wat zou je dan eventueel willen veranderen?